Go English

โครงงาน: ที่ปิ้งลูกชิ้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Easy DIY Thai Solar Cooker Project

โครงงานชิ้นนี้ให้นักเรียนโต หรือนักเรียนเล็กที่ต้องมีครูผู้ช่วยคอยแนะนำ

โครงงานนี้เป็นโครงงานง่ายๆ ที่ช่วยให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ที่ปิ้งลูกชิ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานได้จริง เพียงแค่มีกระดาษแข็งและแผ่นฟอยล์ แผ่นโปสเตอร์ และของที่จะนำมาปิ้งเท่านั้น แสงอาทิตย์จะส่องมากระทบแผ่นฟอยล์และรวมความร้อนส่งไปที่ลูกชิ้นหรือฮอทดอก ที่วางไว้ตรงกลาง

ให้ครูจัดให้นักเรียนทำแบบเดี่ยวหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ที่มี

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

  1. กล่องกระดาษแข็ง
  2. แผ่นฟอยล์
  3. กระดาษโปสเตอร์หรือกระดาษแข็ง

วิธีทำ

1)  เลือกกล่องกระดาษแข็งที่มีรูปร่างแคบยาว กล่องยิ่งยาวก็จะรวมความร้อนได้ดีขึ้น  ร่างเส้นโค้งทั้งสองข้างของกล่อง ทำให้เส้นโค้งทั้งสองด้านอยู่ตรงกลางตรงกันดังภาพ

 

 

 

2) ตัดกล่องตามแนวเส้นโค้งที่วาดไว้ จากนั้นให้ตัดกระดาษโปสเตอร์ให้ได้ปิดพอดีด้านบนของกล่อง เหมือนดังภาพ  จากนั้นวางกระดาษปิดด้านบนกล่องและติดด้วยแผ่นเทปโดยเริ่มติดจากตรงกลางจนถึงขอบกล่อง

 

 

 

 

3) ทากาวบนกระดาษโปสเตอร์ด้านบนและปิดทับด้วยแผ่นฟอยล์โดยให้หันด้านมันวาวขึ้นด้านบน   เริ่มติดจากตรงกลางและค่อยๆ ติดไปจนถึงขอบ พยายามอย่าให้ฟอยล์มีรอยย่นหรือรอยพับ ต้องทำให้ราบเรียบเท่าที่จะเป็นไปได้

 

 

 

4) ใช้เศษกระดาษแข็งติดไปที่ด้านข้างของกล่องเพื่อทำที่รอง จากนั้นนำที่ปิ้งพลังงานแสงอาทิตย์ไปวางบริเวณที่มีแสงแดงและหาจุดรวมแสง จุดรวมแสงจะเป็นจุดที่สว่างที่สุดบนแผ่นฟอยล์ และเป็นบริเวณที่แสงและความร้อนรวมอยู่  ติดแผ่นรองให้อยู่ตรงจุดแสงและเจาะรูสำหรับเป็นที่เสียบไม้

จากนั้นสอดไม้เสียบและเสียบลูกชิ้นหรือฮอทดอก รอจนกระทั่งสุก  พร้อมรับประทานได้เลย

0 Comments

Leave A Reply