Go English

โครงการ – ธุรกิจอีโคเกาะช้าง – มาร่วมกับเรา!

ถ้าคุณเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการกิจการบนเกาะช้าง เราขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมโปรแกรม Koh Chang Eco Business Program เคล็ดลับที่เรามีให้นี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดพลังงานและประหยัดเงิน ขณะเดียวกันยังช่วยป้องกันทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย

ส่งภาพถ่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณมาที่เรา แล้วเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณให้ฟรีบนเว็บไซต์ EcoKohChang.org สื่อมีเดียและในหน้าหนังสือพิมพ์

Koh Chang Eco Business Tips

การประหยัดพลังงาน & ประหยัดเงิน

1) ปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่ใช้งาน ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสง และใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่นหลอดฮาโลเจน หลอดไฟ CFLs และ หลอด LEDs

2) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดไฟฟ้า

3) ตรวจดูภายในสำนักงานและพื้นที่ว่างให้ปิดสนิท ปิดและหุ้มด้วยฉนวนเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ ใช้พัดลมช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ

4) ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่ใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

6) ติดป้ายหรือสัญลักษณ์รอบสำนักงานเพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่ช่วยการประหยัดพลังงานและรีไซเคิล

เราจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราได้อย่างไร

1) รีไซเคิลขวด กระป๋อง พลาสติก กระดาษ และ กระดาษแข็ง

2) ใช้วัสดุรีไซเคิลและซื้อโต๊ะและเก้าอี้ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

3) จัดให้มีสัปดาห์การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรอบและใกล้ธุรกิจของท่านให้สะอาดและปลอดจากขยะ

4) จัดเจ้าหน้าที่อบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน การรีไซเคิล และกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5) จัดให้มีการตรวจเช็คความคืบหน้ากิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าปลีก หาสินค้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ปราศจากสารเคมี และอนุรักษ์พลังงานมาจำหน่าย

7) ใช้สบู่และสารซักฟอกที่ปราศจากสารเคมี

หากมีคำแนะนำเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรารวบรวมไว้ด้านบน ส่งมาให้เรา แล้วเราจะนำคำแนะนำและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณในหน้าเว็บไซต์ EcoKohChang.org

0 Comments

Leave A Reply