Go English

โครงการ – ร้านอาหารอีโคเกาะช้าง – มาร่วมกับเรา!

ร้านอาหารต่างๆ จัดเป็นธุรกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งบนเกาะช้าง นอกจากจะให้บริการแก่คนในท้องถิ่นแล้วยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับหลายหมื่นคนต่อปี  การชักชวนให้ร้านอาหารต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรม Koh Chang Eco Restaurant Program เพื่อร่วมกันนุรักษ์พลังงานและการรีไซเคิล ถือเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการประหยัดพลังงานและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะช้างได้อีกทางหนึ่งด้วย

การเข้าร่วมโปรแกรมนั้นทำได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณทำตามเคล็ดลับที่เรามีให้ เริ่มด้วยการส่งภาพถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณมาให้เรา ทางเราจะช่วยประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ EcoChang.com, Media Kit และหนังสือพิมพ์ให้ฟรี

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

1) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 °C และเปิดพัดลมจะช่วยให้ห้องเย็นขึ้น

2) หมั่นเติมของในตู้เย็นให้เต็มอยู่เสมอ ตู้เย็นที่มีของจุอยู่เต็มจะใช้ไฟน้อยกว่า

3) เปิดใช้ไฟเมื่อจำเป็นเท่านั้นและเปลี่ยนหลอดไฟแบบเก่าเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดฮาโลเจน หลอด CFLs หรือ หลอดไฟ LEDs

4) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

5) ติดตั้งหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณสวนของร้านอาหาร

6) เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้ทำอาหาร

7) ใช้กระบอกโฟมสวมขวดเบียร์เพื่อให้เบียร์ของลูกค้าคงความเย็นอยู่เสมอ

8) ติดป้ายเตือนให้พนักงานทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงาน

เคล็ดลับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) รีไซเคิล ขวด กระป๋อง และพลาสติก

2) ใช้น้ำยาล้างจานและผงซักฟอกที่ปราศจากสารเคมี

3) เลือกซื้อผลไม้ ผัก เครื่องปรุง และสมุนไพร ในท้องถิ่นและปลูกพืชผักเองเท่าที่จะเป็นไปได้

4) ทำปุ๋ยหมักใช้เอง  พืชจำพวกมะนาวจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่าเศษซากอาหารอย่างอื่น ดังนั้นให้ตัดแบ่งก่อนจะทำให้กระบวนการย่อยสลายเร็วขึ้น

5) เก็บน้ำฝนไว้ใช้ล้างจานหรือรดน้ำต้นไม้

6) สร้างสรรค์หรือออกแบบด้วยการนำวัสดุจำพวกขวดเปล่ากลับมาใช้ใหม่ เช่น ทำเป็นแจกัน หรือใช้เป็นที่บรรจุผสมเครื่องดื่ม

7) ขายเบียร์สดเพื่อจะได้ลดปริมาณการใช้ขวดหรือการทิ้งขวด

8) ซื้อโต๊ะหรือเก้าอี้ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล

9) ใช้ผ้าขนหนูแทนกระดาษอเนกประสงค์(กระดาษทิชชู)

10) ใช้ที่รองแก้วแบบรีไซเคิลแทนการใช้กระดาษรอง

11) เสียบหลอดดูดในเครื่องดื่มเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้น และใช้ไม้คนเครื่องดื่มแบบรีไซเคิลได้

12) ตัดจุกไวน์แล้วนำมาประดิษฐ์เป็นที่รองแก้ว

13) จัดระเบียบให้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรอบร้านอาหารให้สะอาดและปราศจากขยะ

14) ทำบัญชีกิจกรรมเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการทำกิจกรรมไปอย่างไรบ้าง

ถ้าหากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราเสนอไว้ ติดต่อมาหาเรา แล้วเราจะดำเนินการนำข้อเสนอแนะและร้านอาหาของท่านขึ้นในหน้าเว็บไซต์ EcoKohChang.com

0 Comments

Leave A Reply